Pollock e Rothko

Libri Moderni

Botta, Gregorio

Pollock e Rothko : il gesto e il respiro / Gregorio Botta

Torino : Einaudi, 2020

Einaudi stile libero. Vs